01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07

 

 

Siedem mitów na temat sprężarek bezolejowych

 

Ze względu na ogromną liczbę dostępnych opcji wybór właściwego zamiennika lub nowej sprężarki przemysłowej może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem.
Dzięki obietnicy obniżenia kosztów sprężarki bezolejowe stanowią atrakcyjną rozwiązanie. Chociaż w porównaniu z alternatywnymi urządzeniami opartymi na wtrysku oleju sprężarki posiadają zarówno zalety, jak i wady, w całej branży rozpowszechniło się wiele błędnych wyobrażeń dotyczących sprężarek bezolejowych.
Niniejszy post ma na celu wyjaśnienie wspomnianych nieporozumień i wskazanie kilku podstawowych kwestii, które należy uwzględnić przy wyborze nowej sprężarki.

Mit 1: Sprężarka powietrza jest jedyną przyczyną zanieczyszczenia olejem

Często sądzi się, że skoro sprężarki bezolejowe nie zużywają oleju w komorze sprężania, dostarczane sprężone powietrze będzie całkowicie pozbawione oleju. Nie jest to prawdą, ponieważ zanieczyszczenie w systemie sprężonego powietrza pochodzi z czterech różnych źródeł. Powietrze atmosferyczne zasysane do sprężarki jest już zanieczyszczone przez mgłę olejową z otaczającego powietrza, a sprężarka bezolejowa nie jest w stanie go usunąć.

Mit 2: Sprężarki bezolejowe zapewniają powietrze wolne od zanieczyszczeń

Podczas gdy sprężarki bezolejowe zmniejszają ilość oleju, która musiałaby zostać usunięta ze sprężonego powietrza, nie są w stanie ograniczyć innych, zwykle obecnych zanieczyszczeń. Zasadniczo sprężone powietrze jest zanieczyszczone wodą i olejem (w różnych fazach), jak również cząstkami stałymi i mikroorganizmami. Aby zanieczyszczenia te nie wpływały na procesy, konieczne jest ich usunięcie lub obniżenie do akceptowalnego poziomu.

Mit 3: Sprężarki bezolejowe nie wymagają stosowania urządzeń do oczyszczania

Powszechną praktyką podczas instalacji sprężarki bezolejowej jest pominięcie niektórych lub wszystkich filtrów końcowych.

Urządzenia oczyszczające w systemie sprężonego powietrza będą zazwyczaj zawierać zestaw z podwójnym filtrem i często uważa się, że jeden z tych filtrów jest filtrem cząstek stałych, a drugi jest filtrem usuwającym olej. Jednak obydwa filtry są filtrami koalescencyjnymi i są najważniejszymi elementami urządzeń oczyszczających
w systemie.

Obydwa filtry spełniają te same funkcje usuwania zanieczyszczeń, jednak na różnym poziomie filtracji. Pierwszy filtr jest filtrem ogólnego przeznaczenia, który chroni filtr wysokosprawny przed dużą koncentracją zanieczyszczeń. Ta instalacja z podwójnym filtrem zapewnia ciągłe dostarczanie  wysokiej jakości sprężonego powietrza
z dodatkowymi korzyściami w postaci niższych kosztów operacyjnych i ograniczonej do minimum konserwacji w porównaniu z instalacją z jednym wysokosprawnym filtrem.

Osuszacze sprężonego powietrza są przeznaczone do usuwania tylko pary wodnej, a nie wody w postaci ciekłej lub w postaci aerozolu. W celu zapewnienia wydajnego działania i osiągnięcia punktu rosy wymagają również użycia filtrów koalescencyjnych.

Mit 4: Sprężarki bezolejowe nie wykorzystują oleju

Z założenia sprężarki bezolejowe nie wykorzystują oleju w komorze sprężania dlatego też olej nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem. Jednak olej jest często stosowany do smarowania ruchomych części i chłodzenia maszyny.

W sprężarkach bezolejowych zwykle wykorzystywane są złożone i skomplikowane systemy uszczelniające, aby zapobiec przedostawaniu się oleju smarowego
do sprężonego powietrza. W przypadku wystąpienia jednak awarii mechanizmu uszczelniającego istnieje możliwość przedostania się oleju do systemu sprężonego powietrza. Mgła olejowa z odpowietrznika skrzyni korbowej może zostać również zassana z powrotem do wlotu sprężarki.

Mit 5: Sprężarki bezolejowe generują sprężone powietrze klasy czystości 0 zgodnie z normą ISO8573-1: 2010

ISO8573-1 jest międzynarodowym standardem czystości sprężonego powietrza i zapewnia różne klasyfikacje jakości powietrza. Klasa czystości 0 jest klasyfikacją najbardziej rygorystyczną i wielu producentów sprężarek utrzymuje, że sprężarki bezolejowe zapewniają powietrze klasy czystości 0.

Wielu producentów sprężarek twierdzi, że powietrze generowane przez produkowane przez nich sprężarki bezolejowe posiada klasę czystości 0. Klasa 0 nie oznacza braku zanieczyszczeń. Jeśli sprężarka była testowana w czystym pomieszczeniu, zanieczyszczenie wykryte na wylocie rzeczywiście będzie minimalne. Jeśli jednak ta sama sprężarka zostanie zainstalowana w środowisku miejskim, poziom zanieczyszczenia będzie zależał od powietrza zassanego do wlotu sprężarki, unieważniając tym samym twierdzenie o powietrzu klasy czystości 0.

Jeżeli powietrze klasy 0 zostało dostarczone na wylocie sprężarki, nie ma gwarancji, że powietrze w miejscu użytkowania nadal będzie klasy 0, ponieważ zanieczyszczenia obecne w instalacji – zbiornikach powietrza i rurach doprowadzających będą zanieczyszczać sprężone powietrze.

Błędnie założono, że klasa czystości 0 odnosi się wyłącznie do oleju, ponieważ norma ISO8573-1 zapewnia klasyfikację dla cząstek stałych, wody i oleju. Przy określaniu klasy czystości 0 specyfikacje powinny definiować, jakiego zanieczyszczenia dotyczy klasa 0.

Mit 6: Sprężarki bezolejowe obniżają całkowity koszt posiadania urządzenia

Często mówi się, że zastosowanie sprężarki bezolejowej zmniejsza całkowity koszt posiadania, ponieważ znosi konieczność zastosowania filtrów, zapewniając w ten sposób niższe straty ciśnienia i obniżenie kosztów.

Bez względu na rodzaj zainstalowanej sprężarki, wymagany jest taki sam poziom oczyszczania, ponieważ urządzenia oczyszczające eliminują zanieczyszczenia wprowadzane przez wlot sprężarki, zanieczyszczenia samej sprężarki oraz rdzy i kamienia w przewodach układu sprężonego powietrza.

Zazwyczaj cena zakupu sprężarki bezolejowej jest znacznie wyższa niż porównywalnej sprężarki smarowanej olejem. Podobnie koszt konserwacji końcówek węży jest na ogół wyższy niż w przypadku odpowiedników smarowanych olejem. W niektórych modelach wymiana całej końcówki węża jest wymagana już po kilku latach użytkowania, co w rzeczywistości znacznie zwiększa całkowity koszt posiadania.

Mit 7: Sprężarki bezolejowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż maszyny smarowane olejem

Mimo, że ciekły olej powinien zostać wyeliminowany, mgła olejowa jest nadal zasysana do sprężarki, co oznacza, że nawet sprężarki bezolejowe mogą wytwarzać oleisty kondensat.

Mgła olejowa zassana do wlotu może skraplać się tworząc olej ciekły, który może mieszać się ze skroploną wodą w sprężarce. Obowiązkiem użytkownika sprężarki jest spełnienie wymogów prawnych dotyczących zrzutu oleju i wody w kraju stosowania, poprzez usuwanie oleistego kondensatu ze sprężarki w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Zależnie od limitów i ilości mgły olejowej w powietrzu atmosferycznym, może być również wymagane stosowanie separatora olej/woda na miejscu użycia
w instalacjach sprężarek bezolejowych.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że niniejszy post pomógł wyjaśnić niektóre sprzeczności, które można napotkać podczas analizowania zalet i wad nowej sprężarki.
Zachęcamy do dalszej lektury i zapoznania się z wyjaśnieniem, dlaczego filtracja jest najważniejszą częścią systemu sprężonego powietrza.

Autorem wpisu jest Dave Sykes, lider zespołu komunikacji marketingowej, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA.

 

Marki

Parker - światowy lider w zakresie produkcji urządzeń służących do uzdatniania sprężonego powietrza, przemysłowego wytwarzania azotu, chłodzenia cieczy procesowych oraz generowania gazów laboratoryjnych dostępnych pod markami: domnick hunter, Hiross, Zander oraz Balston

FILTRACJA POWIETRZA & SEPARACJA

Parker Domnick Hunter jest znany na świecie z najwyższej jakości filtracji i separacji sprężonego powietrza. Wieloletnie doświadczenie zdobyte na całym świecie w najróżniejszych dziedzinach zastosowań, unikalne, chronione patentami rozwiązania konstrukcyjne oraz stosowanie najnowocześniejszych technik produkcji zaowocowały urządzeniami najwyższej klasy.
.
.

TECHNIKA CHŁODNICZA

Urządzenia Parker Hiross gwarantują najwyższą jakość wykonania, niezawodność w pracy, uzyskanie wymaganych parametrów oraz najniższe koszty eksploatacyjne. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji rozwiązań chłodniczych do przetwarzania sprężonego powietrza i gazu Parker Hiross stał się światowym liderem techniki chłodniczej w zakresie urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza
i chłodzenia procesów technologicznych.

ADSORPCJA

Zander to marka osuszaczy adsorpcyjnych znana na rynku od ponad 40 lat, która wyznacza standardy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz niezawodności. Pierwszorzędna wiedza techniczna i ciągły proces innowacji  zaowocowały wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu adsorpcyjnego osuszania sprężonego powietrza i gazów technicznych.
.

WSPARCIE

Branże
Serwis
Nowości
Dokumentacja 

Avrotech sp. z o.o. sp. k.
ul. Hawelańska 1
61 -626 Poznań

Oddział Regionalny

40-780 Katowice ul. Owsiana 62

Tel. +48 502 250 845
E-mail: biuro@avrotech.pl

© 2018-2020 Avrotech sp. z o.o. sp. k.. | Polityka prywatności | Nota prawna | Warunki użytkowania